صادرات فرش

1659 بازدید
صادرات فرش
  • توضیحات

    محيط كسب و كار و تجارت، تحت تاثير عوامل متعدد در حال تغيير و تحول است.

  • تماس با کارشناسان ما

    تلفن ثابت : 03154759144

    تلفن همراه : 989120302509+

    ایمیل : info[@]afshincarpet.com

 

محيط كسب و كار و تجارت، تحت تاثير عوامل متعدد در حال تغيير و تحول است. مطالعه مستمر تحولات محيطي و ديگر عوامل تاثيرگذار بر بازاريابي و صادرات كالا و خدمات و انتقال و انعكاس آن به مديران عالي و بخش هاي مختلف صنعت از جمله رسالت هاي مهم بازاريابي است. در راستاي كمك به توسعه صادرات و بازاريابي صادراتي فرش دستبافت، ضمن الگوگيري از بازاريابي فرايندي و هماهنگ، پنج عامل: مديريت، محيط، استراتژي، بخش بندي و آميخته بازاريابي به عنوان مهمترين عوامل تاثيرگذار بر بازاريابي فرش دستبافت ايران در دو وضعيت موجود و مطلوب مورد بررسي و پيمايش قرار گرفته است. با طراحي پرسشنامه در خصوص پنج عامل مذكور، پانزده متغير اصلي و 78 مولفه مرتبط و تبيين كننده متغيرهاي اصلي، از چهار گروه آماري تحقيق شامل: صاحب نظران، صادر كنندگان، وارد كنندگان فرش ايران در خارج و فروشندگان در داخل و خارج، در نظر گرفته شده است. نتايج تحقيق حاكي از تاييد روابط معني دار ميان عوامل پنجگانه اصلي در تحقيق حاضر بود و فرضيات تحقيق تاييد شده اند. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه پنج عامل فوق الذكر مهمترين عوامل موثر مي باشند. اولويت تاثيرگذاري اين عوامل عبارتند از محيط، آميخته، بخش بندي، استراتژي و مديريت بازاريابي صادراتي فرش دستبافت ايران. آسيب شناسي فرش دستبافت نيز حاكي از آن است كه بر اساس نظر پاسخگويان، پيرامون 5 متغير اصلي، تفاوت معني داري بين وضع مطلوب و موجود وجود دارد كه نشان از نارسايي در وضعيت موجود بازاريابي صادراتي فرش دستبافت در ايران مي باشد. نتايج تحقيق در بر گيرنده پيشنهادات و راهكارهاي اساسي براي برنامه ريزان و سياستگذاران امر توليد و صادرات فرش دستبافت مي باشد

باخريد آنلاين فرش از فرش افشین از بن تخفيف و ارسال رايگان فرش درب منزل بهره مند شويد

 

روابط عمومی فرش افشین

 

جهت سفارش  فرش با شماره09103943690تماس و جهت خرید انلاین فرش از لینک زیر اقدام نمایید

 

فروشگاه انلاین

برچسب ها:
مدیرسایت 1396/02/30
دیدگاه شما
برای ارسال دیدگاه کلیک کنید